Chậu cây, chậu hoa

Chậu trồng hoa xoắn loại nhỏ

Chậu trồng hoa xoắn loại nhỏ

KT(ĐKxC.cao): 90x85 Chậu trồng hoa xoắn loại nhỏ  Xanh cốm, xanh lá cây, đỏ, v&agr...
Giá: 13.000 VNĐ
Trước thuế: 13.000 VNĐ
Chậu trồng hoa xoắn loại to

Chậu trồng hoa xoắn loại to

KT(ĐKxC.cao): 90x85 Chậu trồng hoa xoắn loại nhỏ  Xanh cốm, xanh lá cây, đỏ, v&agr...
Giá: 25.000 VNĐ
Trước thuế: 25.000 VNĐ
Chậu trồng hoa xoắn loại trung

Chậu trồng hoa xoắn loại trung

KT(ĐKxC.cao): 90x85 Chậu trồng hoa xoắn loại nhỏ  Xanh cốm, xanh lá cây, đỏ, v&agr...
Giá: 18.000 VNĐ
Trước thuế: 18.000 VNĐ
Chậu vòng tròn  nhỏ

Chậu vòng tròn nhỏ

Là loại chậu tròn dáng đứng cao  thường được sử dụng để trồng hoa, những c...
Giá: 29.000 VNĐ
Trước thuế: 29.000 VNĐ
Chậu vòng tròn lớn

Chậu vòng tròn lớn

Là loại chậu tròn lớn là loại chậu tròn dáng cao thanh thoá...
Giá: 42.000 VNĐ
Trước thuế: 42.000 VNĐ
Chậu đứng có chân 14

Chậu đứng có chân 14

.....
Giá: 13.000 VNĐ
Trước thuế: 13.000 VNĐ
Chậu đứng có chân 16

Chậu đứng có chân 16

.....
Giá: 16.000 VNĐ
Trước thuế: 16.000 VNĐ
Chậu đứng có chân 24

Chậu đứng có chân 24

.....
Giá: 24.000 VNĐ
Trước thuế: 24.000 VNĐ
Chậu đứng có chân 28

Chậu đứng có chân 28

Chậ​u miệng loe,  Họa​ tiế​t bắ​t mắ​t . Dễ​ di chuyể​n .....
Giá: 29.000 VNĐ
Trước thuế: 29.000 VNĐ
Chậu đứng có chân 36

Chậu đứng có chân 36

.....
Giá: 48.000 VNĐ
Trước thuế: 48.000 VNĐ
Khay trồng rau thông minh  (1 bộ)

Khay trồng rau thông minh (1 bộ)

Thiết kế để tối ưu cho việc trồng rau trong không gian đô thị chật hẹp.  Kiểu d&...
Giá: 210.000 VNĐ
Trước thuế: 210.000 VNĐ
Khay trồng rau thông minh  (2 bộ)

Khay trồng rau thông minh (2 bộ)

Thiết kế để tối ưu cho việc trồng rau trong không gian đô thị chật hẹp.  Kiểu d&...
Giá: 360.000 VNĐ
Trước thuế: 360.000 VNĐ
Khay trồng rau thông minh  (4 bộ)

Khay trồng rau thông minh (4 bộ)

Thiết kế để tối ưu cho việc trồng rau trong không gian đô thị chật hẹp.  Kiểu d&...
Giá: 550.000 VNĐ
Trước thuế: 550.000 VNĐ
Khay trồng rau thông minh  (8 bộ)

Khay trồng rau thông minh (8 bộ)

Thiết kế để tối ưu cho việc trồng rau trong không gian đô thị chật hẹp.  Kiểu d&...
Giá: 890.000 VNĐ
Trước thuế: 890.000 VNĐ