Hướng dẫn đổi trả hàng

1. Hoàn tiền Toàn bộ hoặc Một phần nếu sản phẩm không như được mô tả

Bạn có thể được hoàn lại tiền đầy đủ nếu món hàng của bạn khác đáng kể so với mô tả của nhuavietnam.com hoặc bạn có thể chọn hoàn trả một phần và giữ sản phẩm.

2. Hoàn trả tiền đầy đủ nếu bạn không nhận được hàng của bạn

Bạn sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ nếu đơn đặt hàng của bạn không đến trong thời gian giao hàng mà nhuavietnam.com đã hứa.