Chậu A Trơn A380

Chậu A Trơn là 1 trong những tác phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng và sử dụng đa dạng cho cây trồng, chậu nhựa trồng cây cảnh. Sản phẩm sử dụng 1 khuôn mẫu truyền thống, để thích hợp mọi loại cây trồng, cây cảnh và có thể phục vụ mọi tầng lớp người tiêu dùng.

Chậu A Trơn có 9 kích thước từ nhỏ đến lớn, phù hợp với nhiều loại cây trồng:

  • A250: 22.5×14.5 cm
  • A280: 24×17 cm
  • A300: 26×18 cm
  • A330: 28.5×19.5 cm
  • A360: 31×20.5 cm
  • A380: 34×24.5 cm
  • A410: 35×25 cm
  • A460: 37×27 cm
  • A600: 44×30 cm