Chậu Phúc Lộc Thọ PLT530

#Chậu_Phúc_Lộc_Thọ là một dạng chậu biến tấu từ chậu FA, chậu lục giác , sản phẩm đã được CTY ATP  in hình 3D. Và cụm từ Phúc – Lộc – Thọ mang đầy ý nghĩa tốt đẹp mà bất cứ ai cũng mong muốn có các ông đến trong gia đình mình.

Sản phẩm có 4 kích thước và 1 màu trắng in hình 3D