Chậu treo trơn – A250

Kích thước: 22.5x12x14 cm

Màu sắc: Trắng

SKU: A250TT Category: