Đĩa lót chậu

Đĩa lót chậu trắng, đen, 7 size:
D1: đường kính 16 cm
D2: đường kính 20 cm
D3: đường kính 22 cm
D4: đường kính 26 cm
D5: đường kính 28 cm
D6: đường kính 32 cm
D7: đường kính 38 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *