Chậu treo tự dưỡng (Loại bé)

Chậu treo tự dưỡng được thiết để khắc phục mọi yếu tố khắc nghiệt của môi trường. Giúp cho cây trồng luôn sống khỏe và giúp cho người tiêu dùng giảm được thời gian chăm sóc cây trồng đáng kể.

Kích thước: 18.5×10.5×11.5

Màu sắc: Trắng, xanh, đỏ, vàng

SKU: TTD18 Category: